دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
138بوفه ساختمان ۳2286
286دفتر مدیر گروه کشاورزی2287
244مشاور ریاست دانشگاه2288
160دارالقران کریم ( مجتمع )228976509023
121بایگانی امور مالی2290
54رییس اداره نگهداری و تعمیرات229176507650
143تاسیسات (کارشناس)2291
92انجمن قرانی بشارت2292
149تصفیه خانه2292
101آزمایشگاه ریز پردازنده و مدار الکترونیکی2293
نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.