دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
239مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز سرور و اینترنت2375-237276507636
231ماشین نویسی محرمانه2374
109آزمایشگاه هرباریوم و زراعت و ژنتیک2373
207سایت اینترنت استادان و کارکنان2372-2375
152حسابداری2371
58رییس دبیرخانه2369-234476505680-76505681
4معاونت دانشجویی236776507632
52رییس اداره رسیدگی به اسناد2366
80امور مالی - حسابداری2364-2365
155حسابداری قراردادها( آقا مرادی )2364
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.