دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
32مدیر گروه علوم تربیتی2251
34مدیر گروه علوم اجتماعی2486
17مدیر گروه زبان انگلیسی228376505713
25مدیر گروه حسابداری2250 - 2268
22مدیر گروه اقتصاد2250
31مدیر گروه ادبیات فارسی249176507036
23مدیر گروه آمار و ریاضی2248 - 2261
15مدیر روابط عمومی221876507674
13مدیر حراست2241
12مدیر برنامه ریزی آموزشی232376506684
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.