دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
198رستوران اساتید و کارکنان ( مجتمع )2381-2269
197راهنمایی پسرانه سماء76506715
196رئیس آموزش گروه علوم تربیتی2395
195دفتر معاونت دانشکده مشاور و علوم تربیتی2330
194دفتر مشاوره ( استادان خواهر )2396
193دفتر استادان گروه روان شناسی2493
192دفتر نقشه برداری گروه عمران2384
191دفتر نهاد رهبری مجتمع ۱222976502056
190دفتر مسئول آزمایشگاهها2296
189دفتر گروه معماری و کتابداری2516
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.