دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
95آبدارخانه ریاست2316
96آزمایشگاه تاسیسات برقی و مکانیک2361
97آزمایشگاه تخصصی کامپیوتر ( مجتمع۱ )2337
98آزمایشگاه حشره شناسی و شیمی2492
99آزمایشگاه خاک شناسی2340
100آزمایشگاه روباتیک2294
101آزمایشگاه ریز پردازنده و مدار الکترونیکی2293
102آزمایشگاه شیمی گروه کشاورزی2205
103آزمایشگاه فیزیک ( مجتمع )2295
104آزمایشگاه فیزیک ( مرکز )76503109
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.