دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
26مدیر گروه عمران2643
206سالن ورزشی چند منظوره ( تربیت بدنی )2569
249مهمانسرای بالای سالن ورزشی2568
84ستاد شاهد252576507638
164دبیر خانه آموزش2524-2285
135بسیج کارکنان252476507651
234مرکز داده پردازی2522-2523
72وب سایت2522
180دفتر طرح و برنامه2521
70استاد سرای خوابگاه2520
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.