دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
288گروه گرافیک2336
287گروه کشاورزی (مرکز)2443-2492
286دفتر مدیر گروه کشاورزی2287
285گروه کشاورزی (مجتمع)225776505712
284گروه کتابداری2334
283گروه کامپیوتر (دفتر آموزشی)2358
282گروه عمران (مدیر)2246
281گروه عمران2240
280گروه علوم تربیتی (دفتر اساتید)223376505716
279گروه علوم اجتماعی248676506163
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.