اتوماسیون تغذیه

راهنمای استفاده از سیستم اتوماسیون تغذیه

۱ـ برای ورود به سایت اتوماسیون تغذیه ـ لینک مربوطه روی صفحه اصلی سایت دانشگاه قرارداده شده است. دانشجویان برای نام کاربری، از شماره دانشجویی خود و استادان از کد استادی خود استفاده نموده، سپس جهت رمز ورود، عدد یک را تایپ نمائید. کارکنان باید قبل از شماره پرسنلی خود عدد ۱۱۳ را اضافه نمایند و ازعدد حاصل به عنوان نام کاربری استفاده نمایند. مثلاً شماره پرسنلی ۹۰ به کلمه عبور ۱۱۳۹۰ تبدیل می شود. جهت رمز ورود نیز عدد یک را تایپ نمائید.

حتماً پس از اولین ورود به سایت، با استفاده از گزینه «تغییر کلمه عبور» نسبت به تغییر رمز ورود خود اقدام فرمائید.

۲ـ کارت خود را شارژ نمائید: از گزینه «افزایش اعتبار» استفاده نموده وبه میزان مبلغ دلخواه با استفاده از یکی از کارتهای بانکی عضو شتاب، کارت خود را شارژ نمائید. (اگر درهنگام پرداخت اینترنتی باخطای certificated alert مواجه شدید ، از گزینه view certificated استفاده نموده ومراحل نصب را تکمیل بفرمائید ) .

۳ ـ رزرو غذا را انجام دهید: از گزینه «رزرو غذا» استفاده نموده وروزهای مورد نظر خود را به همراه نام سلفی شماره ۱ تعیین بفرمائید.

مرکزفناوری اطلاعات وارتباطات

توجه: از تاریخ ۹۰/۰۸/۰۸ باید نوع غذا، روز و محل دریافت آن را ۴۸ ساعت قبل انتخاب نموده باشید.

جهت رزرو غذا به دو طریق می توانید اقدام نمایید:

الف: از طریق دستگاه های رزرو که در تمامی بوفه ها نصب شده و راهنمای کار با آنها، کنار دستگاه قرار دارد.

ب: از طریق اینترنت: برای این منظور از آدرس www.riau.ac.ir اتوماسیون تغذیه را انتخاب نموده و با نام کاربری: شماره دانشجویی و رمز عدد یک وارد سایت اتوماسیون تغذیه شوید.

ورود به سیستم اتوماسیون تغذیه