دفترچه تلفن مسئولین

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

 

تلفن مستقیم

 

ایمیل

 

دکتر حسن شهرکی پور

 

ریاست دانشگاه

 

76505681

 

 

 chansellor@riau.ac.ir

 

حجت الاسلام والمسلمین سراج

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

76502056

nahadvelayat@yahoo.com

 

 

دکتر کورش پارسا معین

 

معاون اداری و مالی

 

76507673

 

dr.parsa@riau.ac.ir

 

دکتر علیرضا زمانی نوری

 

معاون دانشجویی

 

76507632

 

a.zamani@riau.ac.ir

 

دکترحمیدرضا فاطمی پور

 

معاون آموزشی

 

76507668

 

fatemipour@riau.ac.ir

 

دکتر مالک میرهاشمی

 

معاون پژوهش و فناوری

 

76506887

 

mirhashemi@riau.ac.ir

 

دکتر ابراهیم ذوالقرنین

 

معاون سما

 

76508700

 

ezolgharnein@riau.ac.ir

 

قاسم رامادان

 

عامل خزانه داری و مدیرکل مالی

 

76507653

 

 

 

علیرضا حسین شرقی

 

مدیرکل امور اداری

 

76507671

 

edari@riau.ac.ir

 

حسین شریعتی

 

مدیرکل آموزش

 

 

 

 

Hosein.shariati@yahoo.com

 

دکتر رضا کاظم پور

 

مدیرکل پژوهش

 

76507664

 

r.kazempoor@riau.ac.ir

 

محمد جواد قائدمحمدی 

 

مدیرکل دانشجویی

 

76507651

 

 

 

 

ساسان آزاد

 

مدیرمرکز اطلاعات و آمار

 

76507669

 

itmanager@riau.ir

 

ایرج صادقعلی

 

مدیر روابط عمومی

 

76507674 

76509323

 

public@riau.ac.ir