اخبار

معرفی پژوهشگران و نخبگان و ظرفیت‌های بالقوه دانشگاه در بخش صنعت، معدن و تجارت
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان پردیس عنوان کرد:

معرفی پژوهشگران و نخبگان و ظرفیت‌های بالقوه دانشگاه در بخش صنعت، معدن و تجارت

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان پردیس گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند توسعه همکاری‌های علمی، فن‌آوری، آموزشی و فرهنگی، داشتن دانش روز و توجه به خطوط تولید است.

ادامه مطلب