سامانه پایان نامه ها
کتابخانه
صفحه شخصی اساتید
همایش ها
ثبت نام اینترنتی
فصلنامه ها
خدمات الکترونیک
سایت های مفید

تقویم

  تاریخ شروع تاریخ پایان
تاریخ انتخاب واحد ۹۵/۴/۰۵ ۹۵/۴/۱۱
برگزاری کلاسها ۹۵/۴/۱۲ ۹۵/۶/۴
تاریخ امتحانات ۹۵/۶/۶ ۹۵/۰۶/۱۴